OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 MOTORCYCLE JUMP TEE GREEN (VH2DMUT506A)
판매가 54,000KRW
할인판매가 16,200KRW 70% OFF
자체상품코드 VH2DMUT506AGN
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
SIZE

QTY
증가 감소
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
MOTORCYCLE JUMP TEE GREEN (VH2DMUT506A) 수량증가 수량감소 54000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

Material
Cotton 100%

Caution
-laundry caution
1. 해당 제품은 기계 세탁이 불가하며, 퀄리티 유지를 위해서는 단독으로 찬물 손세탁 필수입니다.
2. 자연스럽게 프린트가 탈락하는 것이 제품의 특성이며, 제품의 특성을 참고하여 구매 부탁드립니다.
3. 뒤집어 세탁 시 프린트 손상을 최소화 할 수 있습니다.
-care caution
빛에 장시간 노출이 될 경우 빛과 맞닿는 면이 노랗게 변색이 될 우려가 있으므로 제품 보관 시 빛의 노출이 없는 곳에 보관 요청드립니다.

Wearing size
Male Model is 183cm and wears size L
Female Model is 170cm and wears size S

실제 컬러는 제품컷의 컬러와 가장 유사하오니 참고 부탁드립니다.

CLOSE

(cm)
S : Length 48 / Shoulder 37 /Chest 43 / Sleeve 15 / Hem 42.5
M : Length 70 / Shoulder 53 /Chest 56 / Sleeve 21.5 / Hem 56
L : Length 73 / Shoulder 56 /Chest 58.5 / Sleeve 22.5 / Hem 58.5